El nostre Fons d'Art

Art al Set ofereix als aficionats i petits col·leccionistes la possibilitat d’integrar-se dins del món de l’art i poc a poc anar fent la seva pròpia pinacoteca.

L’art pot estar al seu abast, sense que la seva adquisició sigui un obstacle per formar una bona col·lecció artística que doni qualitat al seu entorn.

Art al Set ha creat un Fons d’Art en què, en còmodes terminis de fins a 12 mensualitats, podrà adquirir sense cap recàrrec, l’obra que més li agradi.

Si de moment no té la intenció d’adquirir cap obra, pot fixar una quota mensual de l’import que cregui convenient i formar un fons que li servirà per adquirir en el moment que cregui oportú l’obra desitjada.

El soci del Fons d’Art al Set, rebrà puntualment informació i catàlegs de totes les exposicions que es facin a la Galeria.

Participarà en el sorteig que se celebrarà en les inauguracions de les exposicions d’una obra de l’artista exposant.

Tindrà preferència en l’adquisició de les obres abans de la inauguració de les exposicions i gaudirà de descomptes especials sobre les quantitats acumulades.

El soci estarà sempre assessorat en la seva compra i, si desitja adquirir obra d’algun artista que no disposem a la galeria, farem les gestions necessàries per a aconseguir-la.

Quan desitgi donar-se de baixa del fons, no està obligat a comprar cap obra, podent recuperar íntegrament l’import satisfet fins aquella data.